สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

08 พ.ค. 2562 รายชื่อสมาชิกเข้าอบรม หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์" รุ่นที่ 2 (Read:54)
04 พ.ค. 2562 การพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้ กยศ/กรอ (Read:176)
07 มี.ค. 2562 รายชื่อสมาชิกเข้าอบรม หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์" รุ่นที่ 1 (Read:268)
25 ก.พ. 2562 ประกาศเรื่อง การหยุดทำการ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (Read:164)
06 ก.พ. 2562 ประกาศเรื่อง กำหนดการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562 (Read:359)
25 ม.ค. 2562 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2562 (Read:438)
03 ม.ค. 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 (Read:356)
24 ธ.ค. 2561 ผลการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 (Read:664)
28 พ.ย. 2561 ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติสมัตรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 (Read:515)

แบบฟอร์ม/ประกาศ ฌสอ - สส.ชสอ - สสธท. - กสธท
  • ฌสอ. pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ]
  • สส.ชสอ pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ]
  • สส.ชสอ กรณีพิเศษ pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ] ใบรับรองแพทย์Download ] ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินDownload ]
  • สสธท. pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ]
  • กสธท. pdfสามัญDownload ]
  • กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf ใบสมัครDownload ]
  • หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผรู้บเงินสงเคราะห์ สสธท Download ]
  • หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผรู้บเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.  [ Download ]

14/05/2562 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ (13.00 น.)

14/05/2562 ประชุมคณะกรรมการศึกษา (13.00 น.)

23/05/2562 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (13.00 น.)

28/05/2562 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (13.00 น.)

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค
ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931528884
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สุรินทร์ 132-1-34870-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010262175477
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-39723-5
1. โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข
โทร.0-4453-8854 , 0-4451-9239 โทรสาร.0-4453-8854 ต่อ 14 , 0-4451-9239 ต่อ 14
ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน

2. กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป
หรือในวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงิน

ประธานกรรมการ


นายศุภรัฐ  พูนกล้า

วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี

วิธีการคำนวณเงินปันผล

รวมลิงก์

 

 

 


อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter