สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

28 พ.ย. 2561 ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติสมัตรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 (Read:228)
20 พ.ย. 2561 ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (Read:141)
20 พ.ย. 2561 ประกาศ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชน (Read:103)
05 พ.ย. 2561 ประกาศ แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 (Read:310)
01 พ.ย. 2561 ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562 (Read:115)
09 ต.ค. 2561 รับสมัครสมาชิกเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ (Read:274)
25 ก.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 (Read:423)
19 ก.ย. 2561 รายชื่อสมาชิกเข้าอบรม ประจำปี 2561 หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์" รุ่นที่ 4 (Read:251)
17 ก.ย. 2561 เรื่อง กําหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจําปี 2562 และทะเบียนรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทน (Read:563)

แบบฟอร์ม/ประกาศ ฌสอ - สส.ชสอ - สสธท. - กสธท
  • ฌสอ. pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ]
  • สส.ชสอ pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ] ประกาศDownload ]
  • สสธท. pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ] ประกาศDownload ]
  • กสธท. pdfสามัญDownload ] ประกาศDownload ]
  • กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf ใบสมัครDownload ]
  • หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผรู้บเงินสงเคราะห์ สสธท Download ]
  • หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผรู้บเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.  [ Download ]

14/11/2561 ประชุมคณะกรรมการศึกษา (13.00 น.)

19/11/2561 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ (13.00 น.)

21/11/2561 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (09.00 น.)

26/11/2561 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (09.00 น.)

จนท.สหกรณ์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ค.61 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด ศึกษาดูงาน

ระหว่างวันที่ 11-13 พค. 61

โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

วันที่ 18/05/2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณหนองคาย จำกัด ศึกษาดูงาน

วันที่ 6/05/2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ศึกษาดูงาน

วันที่ 19/03/2561

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค
ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931528884
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สุรินทร์ 132-1-34870-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010262175477
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-39723-5
1. โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข
โทร.0-4453-8854 , 0-4451-9239 โทรสาร.0-4453-8854 ต่อ 14 , 0-4451-9239 ต่อ 14
ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน

2. กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป
หรือในวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงิน

ประธานกรรมการ


นายศุภรัฐ  พูนกล้า

วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี

วิธีการคำนวณเงินปันผล

รวมลิงก์

 

 

 


อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter