logo n

เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้และ PDPA บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา PDPA บนเว็บไซต์นี้

ผู้บริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

md4

ดร.ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ

ประธานกรรมการ

 

md 3

นายปัณณทัต บุญเย็น

ผู้จัดการ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวประกาศ

วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2565 10:52

แจ้งไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวิธีรับปันผล t.ly/w5s_

วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2565 15:24

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 และได้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565...

วันพุธ, 16 พฤศจิกายน 2565 15:03

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครคณะบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 1 - 11 พฤศจิกายน 2565 นั้น บัดนี้...

VMQV22Qdrp

ไอดี @sphcoop

สแกน QR Code

หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

LINE link

ทะเบียนสมาชิก

คลิ๊กที่ปุ่ม เพื่อไปยังหน้าข้อมูลสมาชิก

ผลการดำเนินงาน
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
สามัญทั่วไป 6.25
สามัญเพื่อการบริโภค 6.50
สามัญสุขใจ 6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต 6.50
สามัญเพื่อการศึกษา 6.50
สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ 6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล 6.50
โครงการสินเชื่อโควิด 5.25
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก 6.25
สามัญคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก 6.25
สามัญเพิ่มสุข 6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
พิเศษเพื่อการเคหะ 6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ 6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25
พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน 6.25

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์เป้าหมาย 2.55-3.00
ออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก 3.20
เงินฝากประจำถูกใจ 3.50
สินทวีศรีณรงค์  

    24 เดือน

2.80

    36 เดือน

2.95

    48 เดือน

3.10

    60 เดือน

3.25