สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ  ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

ณ.วันที่ 16/03/57 ดูรูปเพิ่มเติม

สหกรณ์ออมทรัพย์มุกดาหาร ศึกษาดูงาน สหกรณ์ฯ

ณ.วันที่ 06/03/57 ดูรูปเพิ่มเติม

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ฯ

ณ.วันที่ 22/02/57 ดูรูปเพิ่มเติม

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ฯ

ณ.วันที่ 22/01/57 ดูรูปเพิ่มเติม

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการ จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ฯ

ณ.วันที่ 06/01/57 ดูรูปเพิ่มเติม

รายการ สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลพัฒนา ออกอากาศวันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 06.00-06.30 น. ช่อง 11 ตอนที่ 8 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เครื่องมือทันสมัย บริการประทับใจ

 

ประจำเดือน เมษายน 2557

21/04/57 ประชุมคณะกรรมการศึกษา และ ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ (13.00 น.)
24/04/57 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (13.00 น.)
29/04/57 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (13.00 น.)
ปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่

  • 08/04/57 (13.00-16.00 น.) รพ.ชุมพลบุรี
  • 09/04/57 (13.00-16.00 น.) รพ.สังขะ
  • 11/04/57 (13.00-16.00 น.) รพ.ปราสาท (ยกเลิก)
  • 18/04/57 (13.00-16.00 น.) รพ.กาบเชิง
  • 22/04/57 (13.00-16.00 น.) รพ.รัตนบุรี
  • 23/04/57 (13.00-16.00 น.) รพ.สสอ.เมือง

 

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค
ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931528884
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สุรินทร์ 132-1-34870-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010262175477
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-39723-5
1. โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝาก
ที่หมายเลข โทรสาร.0-4453-8854 โทร. 0-4451-9239 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน
2. กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป
หรือในวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงิน

ประธานกรรมการ


นายชัชพล  นับถือดี

วีดีโอเกี่ยวกับสหกรณ์

Vdo ผลงาน ปี 2555

วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี

วิธีการคำนวณเงินปันผล

รวมลิงก์

 

 

 


อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
7.25
สามัญเพื่อคลายกังวล
7.25
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
7.25
เงินกู้ฉุกเฉิน
7.25
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.75
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
7.00
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
7.00
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
3.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 3
3.75
ออมทรัพย์มั่นใจ 4
4.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 5
4.25
ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
สินทวีศรีณรงค์
4.25
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
- ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.50
- เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.75
- เกิน 2 ล้านบาท
4.00
ออมทรัพย์อุ่นใจ
3.60-4.20
ออมทรัพย์ทวีสุข
- 500,000-1,000,000
3.50
- เกิน 1 ล้าน - 3 ล้าน
4.00
- เกิน 3 ล้าน - 5 ล้าน
4.25
- เกิน 5
5.00
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter