สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

05 ก.ย. 2557 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นกู้สามัญ (ฉบับแก้ไข กันยายน 2557) (Read:211)
05 ก.ย. 2557 การทำบันทึกข้อตกลงรหว่าง ธ.ออมสิน กับ สหกรณ์ฯ (Read:125)
04 ก.ย. 2557 แจ้งผู้ประสานงาน เรื่องชี้แจงวิธีการยื่นกู้เงินกับสหกรณ์ฯ (Read:98)
02 ก.ย. 2557 รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2558 ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 57 (Read:81)
02 ก.ย. 2557 แจ้งคณะกรรมการสำรวจรายชื่อสมาชิกตามตัวประจำปี 2557 (Read:108)
21 ส.ค. 2557 รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2557 (Read:192)
21 ส.ค. 2557 รายชื่อสมาชิกได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2556 (Read:97)
06 ส.ค. 2557 โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2557 รุ่น 2 (Read:150)
01 ส.ค. 2557 ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์ (Read:384)

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 หัวข้อ "การสร้างความสุขกับการทำงาน"

 

ประจำเดือน กันยายน 2557

10/09/57 ประชุมคณะกรรมการศึกษา(09.30 น.)
11/09/57 ประชุมวิชาการ "การสร้างความสุขกับการทำงาน" (08.30 น.)
19/09/57 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้(13.00 น.)
24/09/57 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (13.00 น.)
29/09/57 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (13.00 น.)

สหกรณ์ฯจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

หัวข้อ "การสร้างความสุขกับการทำงาน"

วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ ดูรูปเพิ่มเติม

สหกรณ์ฯจัดโครงการอบรบอาชีพเสริม ประจำปี 2557

หลักสูตร"การปลูกผักปลอดสารพิษระบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 2"

ณ.สวนคุณภู ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ 23 ส.ค.57 ดูรูปเพิ่มเติม

ลงนาม MOU ร่วมกับ ธ.ออมสิน

ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด วันที่ 28 ส.ค.57 ดูรูปเพิ่มเติม

สหกรณ์ฯจัดโครงการอบรบอาชีพเสริม ประจำปี 2557

หลักสูตร"การปลูกผักปลอดสารพิษระบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 1"

ณ.สวนคุณภู ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ 26 ก.ค.57 ดูรูปเพิ่มเติม

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค
ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931528884
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สุรินทร์ 132-1-34870-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010262175477
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-39723-5
1. โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝาก
ที่หมายเลข โทรสาร.0-4453-8854 โทร. 0-4451-9239 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน
2. กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป
หรือในวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงิน

ประธานกรรมการ


นายชัชพล  นับถือดี

วีดีโอเกี่ยวกับสหกรณ์

Vdo ผลงาน ปี 2555

วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี

วิธีการคำนวณเงินปันผล

รวมลิงก์

 

 

 


อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
7.25
สามัญเพื่อคลายกังวล
7.25
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
7.25
เงินกู้ฉุกเฉิน
7.25
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.75
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
7.00
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
7.00
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
3.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 3
3.75
ออมทรัพย์มั่นใจ 4
4.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 5
4.25
ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
สินทวีศรีณรงค์
4.25
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.50
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.75
-เกิน 2 ล้านบาท
4.00
ออมทรัพย์อุ่นใจ
3.60-4.20
ออมทรัพย์ทวีสุข
-500,000-1,000,000
3.50
-เกิน 1 ล้าน - 3 ล้าน
4.00
-เกิน 3 ล้าน - 5 ล้าน
4.25
-เกิน 5 ล้าน
5.00
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter