logo n

เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้และ PDPA บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา PDPA บนเว็บไซต์นี้

ผู้บริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

md4

ดร.ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ

ประธานกรรมการ

 

md 3

นายปัณณทัต บุญเย็น

ผู้จัดการ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวประกาศ

วันพุธ, 05 ตุลาคม 2565 15:46

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ได้ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 9 กันยายน 2565...

วันพุธ, 05 ตุลาคม 2565 13:23

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2565 ข้อ 79(5),ข้อ 104, ข้อ 105, ข้อ 106 และข้อ 113 (14) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่ 53...

วันพุธ, 05 ตุลาคม 2565 10:10

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์จำกัด เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในปี 2565 และรับทราบข้อคิดเห็นจากสมาชิกโดยใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ปี 2566...

VMQV22Qdrp

ไอดี @sphcoop

สแกน QR Code

หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

LINE link

ทะเบียนสมาชิก

คลิ๊กที่ปุ่ม เพื่อไปยังหน้าข้อมูลสมาชิก

ผลการดำเนินงาน
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
สามัญทั่วไป 6.25
สามัญเพื่อการบริโภค 6.50
สามัญสุขใจ 6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต 6.50
สามัญเพื่อการศึกษา 6.50
สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ 6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล 6.50
โครงการสินเชื่อโควิด 5.25
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก 6.25
สามัญคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก 6.25
สามัญเพิ่มสุข 6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
พิเศษเพื่อการเคหะ 6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ 6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25
พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน 6.25

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์เป้าหมาย 2.55-3.00
ออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก 3.20
เงินฝากประจำถูกใจ 3.50
สินทวีศรีณรงค์  

    24 เดือน

2.80

    36 เดือน

2.95

    48 เดือน

3.10

    60 เดือน

3.25