สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

31 มี.ค. 2558 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษ (Read:221)
31 มี.ค. 2558 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (Read:251)
19 มี.ค. 2558 เรื่อง ขยายเวลายื่นซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม (Read:70)
12 มี.ค. 2558 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและต่อเติมห้องเก็บเอกสาร (Read:82)
12 มี.ค. 2558 การจำหน่ายที่ดินของสหกรณ์ (Read:195)
02 มี.ค. 2558 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ (Read:261)
28 ก.พ. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ (Read:271)
23 ก.พ. 2558 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ (Read:356)
06 ก.พ. 2558 รับสมัครสมาชิกสมทบ (Read:384)

  • โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 "
    "หัวข้อ "การสร้างความสุขกับการทำงาน Video1, Video2, Video3, Video4
  • วีดีโอรายการ สหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนา View

 

ประจำเดือน เมษายน 2558

17/04/58 ประชุมคณะกรรมการศึกษา(13.00 น.)
22/04/58 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้(13.00 น.)
24/04/58 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (09.00 น.)
29/04/58 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (13.00 น.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด

ศึกษาดูงาน วันที่ 5 ก.พ. 58"

ดูรูปเพิ่มเติม

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด

ศึกษาดูงาน วันที่ 22 ม.ค. 58"

ดูรูปเพิ่มเติม

 

สหกรณ์พนักงาน บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

ศึกษาดูงาน วันที่ 16 ม.ค. 58"

ดูรูปเพิ่มเติม

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด

ศึกษาดูงาน วันที่ 13 ม.ค. 58"

ดูรูปเพิ่มเติม

 

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่ประจำปี 2557

วันที่ 21 ธันวาคม 2557"

ณ.โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ดูรูปเพิ่มเติม

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค
ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931528884
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สุรินทร์ 132-1-34870-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010262175477
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-39723-5
1. โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝาก
ที่หมายเลข โทรสาร.0-4453-8854 โทร. 0-4451-9239 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน
2. กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป
หรือในวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงิน

ประธานกรรมการ


นายชัชพล  นับถือดี

วีดีโอเกี่ยวกับสหกรณ์

Vdo ผลงาน ปี 2555

Vdo ผลงาน ปี 2556

Vdo ผลงาน ปี 2557

วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี

วิธีการคำนวณเงินปันผล

รวมลิงก์

 

 

 


อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
7.25
สามัญเพื่อคลายกังวล
7.25
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
7.25
เงินกู้ฉุกเฉิน
7.25
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.75
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
7.00
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
7.00
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
3.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 3
3.75
ออมทรัพย์มั่นใจ 4
4.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 5
4.25
ออมทรัพย์พิเศษ
3.25
สินทวีศรีณรงค์
4.25
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.50
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.75
-เกิน 2 ล้านบาท
4.00
ออมทรัพย์มั่งมีศรีสุข
-100,000-1,000,000
3.50
-เกิน 1 ล้าน - 2 ล้าน
3.75
-เกิน 2 ล้าน - 3 ล้าน
4.00
-เกิน 3 ล้าน
4.50
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter