สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

22 ก.ย. 2559 รายชื่อผู้สมัครผู้แทนสมาชิกประจำปี 2560 (Read:206)
14 ก.ย. 2559 ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น (Read:99)
09 ก.ย. 2559 รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 (Read:491)
02 ก.ย. 2559 ประกาศ เรื่องรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวสอบกิจการประจำปี 2560 (Read:59)
02 ก.ย. 2559 ประกาศ เรื่องรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างประจำปี 2560 (Read:156)
02 ก.ย. 2559 กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2560 (Read:270)
31 ส.ค. 2559 รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559 (Read:461)
29 ส.ค. 2559 สำรวจทะเบียนสมาชิกประจำปี 2559 (Read:151)
14 มิ.ย. 2559 รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมอาชีพประจำปี 2559 หลักสูตร การปลูกเมล่อน (Read:248)

  • โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 "
    "หัวข้อ "การสร้างความสุขกับการทำงาน Video1, Video2, Video3, Video4
  • วีดีโอรายการ สหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนา View

 

19/09/59(จันทร์)   ประชุมคณะะกรรมการศึกษา (09.00 น.) 
19/09/59(จันทร์) ประชุมคณะกรรมกรรมการเงินกู้ (13.00 น.) 
22/09/59(พฤหัสบดี) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (13.00 น.) 
28/09/59(พุธ) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (13.00 น.)

กิจกรรมชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 10 ส.ค.59 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์รครูสุรินทร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ศึกษาดูงาน

วันที่ 19 ส.ค.59 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

โครงการอบรมอาชีพเสริม "การปลูกเมล่อน"

วันที่ 2 ก.ค.59 ตั้งถาวรฟาร์ม อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

โครงการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์

วันที่ 16-18 ก.ค.59 ณ โกลด์เมาท์เทนวังน้ำเขียวรีสอร์ท จ.นครราชสีมา

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค
ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931528884
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สุรินทร์ 132-1-34870-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010262175477
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-39723-5
1. โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข
โทร.0-4453-8854 , 0-4451-9239 โทรสาร.0-4453-8854 ต่อ 103 , 0-4451-9239 ต่อ 103
ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน

2. กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป
หรือในวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงิน

ประธานกรรมการ


นายคำพอง  มั่นจิต

วีดีโอเกี่ยวกับสหกรณ์

Vdo ผลงาน ปี 2555

Vdo ผลงาน ปี 2556

Vdo ผลงาน ปี 2557

วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี

วิธีการคำนวณเงินปันผล

รวมลิงก์

 

 

 


อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.75
สามัญเพื่อการบริโภค
6.75
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.75
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.75
สามัญสุขใจ
6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.75
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.25
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.50
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.50
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.75
ออมทรัพย์มั่นใจ 3
3.50
ออมทรัพย์มั่นใจ 4
3.75
ออมทรัพย์มั่นใจ 5
4.00
ออมทรัพย์พิเศษ
3.00
สินทวีศรีณรงค์
4.00
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.25
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.50
-เกิน 2 ล้านบาท
3.75
ออมใจวัยเกษียณ 3.75
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 2 4.00


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter