สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

22 เม.ย. 2559 ประกาศเรื่อง การหยุดให้บริการชั่วคราววันที่ 12-13 พค.59 (Read:205)
22 เม.ย. 2559 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (Read:99)
09 มี.ค. 2559 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ฯ (Read:269)
08 มี.ค. 2559 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ฯ (Read:188)
01 มี.ค. 2559 ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินรับฝาก (Read:420)
26 ก.พ. 2559 ประกาศเรื่อง การจำหน่ายที่ดินของสหกรณ์ (Read:320)
26 ก.พ. 2559 ประกาศเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (Read:214)
11 ก.พ. 2559 ประกาศ เรื่องกำหนดการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2559 (Read:284)
09 ก.พ. 2559 เปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (Read:272)

  • โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 "
    "หัวข้อ "การสร้างความสุขกับการทำงาน Video1, Video2, Video3, Video4
  • วีดีโอรายการ สหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนา View

 

16/05/59(จันทร์)   ประชุมคณะะกรรมการศึกษา (13.00 น.) 
19/05/59(พฤหัสบดี) ประชุมคณะกรรมกรรมการเงินกู้ (13.00 น.) 
26/05/59(พฤหัสบดี) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (13.00 น.) 
30/05/59(จันทร์) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (13.00 น.)

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2559"

ดูรูปเพิ่มเติม

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด"

"วันที่ 7 เม.ย.59

ดูรูปเพิ่มเติม

 

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559"

"วันที่ 25 ก.พ.59

ดูรูปเพิ่มเติม

 

โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศ"

"วันที่ 29 ก.พ.59

ดูรูปเพิ่มเติม

 

โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับภาค"

"วันที่ 26 ธ.ค.58

ดูรูปเพิ่มเติม

 

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค
ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931528884
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สุรินทร์ 132-1-34870-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010262175477
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-39723-5
1. โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข
โทร.0-4453-8854 , 0-4451-9239 โทรสาร.0-4453-8854 ต่อ 103 , 0-4451-9239 ต่อ 103
ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน

2. กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป
หรือในวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงิน

ประธานกรรมการ


นายคำพอง  มั่นจิต

วีดีโอเกี่ยวกับสหกรณ์

Vdo ผลงาน ปี 2555

Vdo ผลงาน ปี 2556

Vdo ผลงาน ปี 2557

วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี

วิธีการคำนวณเงินปันผล

รวมลิงก์

 

 

 


อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.75
สามัญเพื่อการบริโภค
6.75
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.75
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.75
สามัญสุขใจ
6.75
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.75
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.25
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.50
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.50
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.75
ออมทรัพย์มั่นใจ 3
3.50
ออมทรัพย์มั่นใจ 4
3.75
ออมทรัพย์มั่นใจ 5
4.00
ออมทรัพย์พิเศษ
3.00
สินทวีศรีณรงค์
4.00
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.25
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.50
-เกิน 2 ล้านบาท
3.75
ออมใจวัยเกษียณ 3.75
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 2 4.00


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter