สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

01 ต.ค. 2558 รายงานจำนวนการรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ประจำปี 2559 (Read:104)
23 ก.ย. 2558 รับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างประจำปี 2559 (Read:92)
23 ก.ย. 2558 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2559 (Read:57)
23 ก.ย. 2558 รายชื่อผู้สมัครผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย (Read:124)
14 ก.ย. 2558 สรุปจำนวนผู้แทนสมาชิกแต่ละหน่วย (Read:149)
01 ก.ย. 2558 ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อสมาชิกที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน (Read:176)
28 ส.ค. 2558 การรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกประจำปี 2559 (Read:293)
03 ส.ค. 2558 รับสมัครสมาชิกเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2558 (Read:655)
28 พ.ค. 2558 ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนช่วยหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปี 2558 (Read:307)

  • โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 "
    "หัวข้อ "การสร้างความสุขกับการทำงาน Video1, Video2, Video3, Video4
  • วีดีโอรายการ สหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนา View

 

16/10/58(ศุกร์)      ประชุมคณะกรรมการศึกษา(13.00 น.)
20/10/58(จันทร์)    ประชุมคณะกรรมการเงินกู้(13.00 น.)
22/10/58(พุธ)   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (09.00 น.)
29/10/58(พุธ)      ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (13.00 น.)

โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน"

"วันที่ 5 กันยายน 2558 อ.ลำดวน"

ดูรูปเพิ่มเติม

 

กีฬาสหกรณ์ออมทรัพย์สัมพันธ์ 58 ณ สอ.ครูสุรินทร์ จำกัด

วันที่ 22 สิงหาคม 2558"

ดูรูปเพิ่มเติม

 

สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ศึกษาดูงาน"

"วันที่ 20 สิงหาคม 2558"

ดูรูปเพิ่มเติม

 

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค
ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931528884
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สุรินทร์ 132-1-34870-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010262175477
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-39723-5
1. โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝาก
ที่หมายเลข โทรสาร.0-4453-8854 โทร. 0-4451-9239 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน
2. กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป
หรือในวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงิน

ประธานกรรมการ


นายชัชพล  นับถือดี

วีดีโอเกี่ยวกับสหกรณ์

Vdo ผลงาน ปี 2555

Vdo ผลงาน ปี 2556

Vdo ผลงาน ปี 2557

วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี

วิธีการคำนวณเงินปันผล

รวมลิงก์

 

 

 


อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
7.25
สามัญเพื่อคลายกังวล
7.25
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
7.25
เงินกู้ฉุกเฉิน
7.25
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.75
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
7.00
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
7.00
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
3.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 3
3.75
ออมทรัพย์มั่นใจ 4
4.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 5
4.25
ออมทรัพย์พิเศษ
3.25
สินทวีศรีณรงค์
4.25
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.50
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.75
-เกิน 2 ล้านบาท
4.00
ออมทรัพย์มั่งมีศรีสุข
-100,000-1,000,000
3.50
-เกิน 1 ล้าน - 2 ล้าน
3.75
-เกิน 2 ล้าน - 3 ล้าน
4.00
-เกิน 3 ล้าน
4.50
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter