logo n

เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้และ PDPA บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา PDPA บนเว็บไซต์นี้

ผู้บริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

md4

ดร.ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ

ประธานกรรมการ

 

md 3

นายปัณณทัต บุญเย็น

ผู้จัดการ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวประกาศ

โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินได้ผ่านระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ทั้งในเว็บไซต์ และ Mobile App หรือหากต้องการรับใบเสร็จดังเดิมต้องเขียนแบบฟอร์มขอรับใบเสร็จและนำส่งที่สหกรณ์...

สมาชิกที่ยังไม่มีรหัสผ่านหรือลืมรหัสผ่านสามารถขอรหัสผ่านได้ผ่านไลน์ไอดี @sphcoop โดยรหัสผ่านนี้สามารถใช้ได้ในระบบสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และ Mobile app เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลคลิก...

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54/2566 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 26/12/2565 เห็นควรให้ของขวัญปีใหม่แก่สมาชิกที่สมัครและชำระค่าธรรมเนียมไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และยังเป็นสมาชิกสมบูรณ์ ณ....

วันพุธ, 04 มกราคม 2566 13:37

อาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานพ.ศ. 2565 หมวด 2 ข้อ 10 ซึ่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดงานตามประเพณีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13...

วันอังคาร, 03 มกราคม 2566 14:09

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศผลการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2565 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 หากสมาชิกมีข้อทักท้วงให้แจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการภายใน 7 วัน...

วันอังคาร, 27 ธันวาคม 2565 15:58

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54/2565 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 26/12/2566 ได้เปลี่ยนแปลงประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง ดังนี้ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เรื่อง...

VMQV22Qdrp

ไอดี @sphcoop

สแกน QR Code

หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

LINE link

ทะเบียนสมาชิก

คลิ๊กที่ปุ่ม เพื่อไปยังหน้าข้อมูลสมาชิก

ผลการดำเนินงาน
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
สามัญทั่วไป 6.25
สามัญเพื่อการบริโภค 6.50
สามัญสุขใจ 6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต 6.50
สามัญเพื่อการศึกษา 6.50
สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ 6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล 6.50
โครงการสินเชื่อโควิด 5.25
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก 6.25
สามัญคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก 6.25
สามัญเพิ่มสุข 6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
พิเศษเพื่อการเคหะ 6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ 6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25
พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน 6.25

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์เป้าหมาย 2.55-3.00
ออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก 3.20
เงินฝากประจำถูกใจ 3.50
สินทวีศรีณรงค์  

    24 เดือน

2.80

    36 เดือน

2.95

    48 เดือน

3.10

    60 เดือน

3.25