สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

  • โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 "
    "หัวข้อ "การสร้างความสุขกับการทำงาน Video1, Video2, Video3, Video4
  • วีดีโอรายการ สหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนา View

 

15/01/59(ศุกร์)   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด (09.00 น.)
19/01/59(อังคาร)   ประชุมคณะกรรมการศึกษา (13.30 น.)
20/01/59(พุธ)     ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด (10.00 น.) 
20/01/59(พุธ)     ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ (13.30 น.) 
25/01/59(จันทร์)    ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (13.30 น.) 
28/01/59(พฤหัสบดี)   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (09.00 น.)

สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ศึกษาดูงาน"

"วันที่ 20 มกราคม 2559

ดูรูปเพิ่มเติม

 

สอ.นาวิกโยธิน จำกัด ศึกษาดูงาน"

"วันที่ 15 มกราคม 2559"

ดูรูปเพิ่มเติม

 

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค
ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931528884
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สุรินทร์ 132-1-34870-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010262175477
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-39723-5
1. โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝาก
ที่หมายเลข โทรสาร.0-4453-8854 โทร. 0-4451-9239 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน
2. กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป
หรือในวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงิน

ประธานกรรมการ


นายคำพอง  มั่นจิต

วีดีโอเกี่ยวกับสหกรณ์

Vdo ผลงาน ปี 2555

Vdo ผลงาน ปี 2556

Vdo ผลงาน ปี 2557

วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี

วิธีการคำนวณเงินปันผล

รวมลิงก์

 

 

 


อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
7.00
สามัญเพื่อการบริโภค
7.00
สามัญเพื่อคลายกังวล
7.00
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
7.00
สามัญสุขใจ
7.00
เงินกู้ฉุกเฉิน
7.00
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.50
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.75
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.75
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
3.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 3
3.75
ออมทรัพย์มั่นใจ 4
4.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 5
4.25
ออมทรัพย์พิเศษ
3.25
สินทวีศรีณรงค์
4.25
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.50
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.75
-เกิน 2 ล้านบาท
4.00
ออมทรัพย์มั่งมีศรีสุข
-100,000-1,000,000
3.50
-เกิน 1 ล้าน - 2 ล้าน
3.75
-เกิน 2 ล้าน - 3 ล้าน
4.00
-เกิน 3 ล้าน
4.50
ออมใจวัยเกษียณ 4.00


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter