สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

19 พ.ย. 2557 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2558 (Read:46)
12 พ.ย. 2557 ประกาศเรื่องแก้ไขหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ เงินกู้บริโภค และแก้ไขระเบียบทุนสาธารณประโยชน์ (Read:157)
03 พ.ย. 2557 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้มีคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการประจำปี 2558 (Read:158)
30 ต.ค. 2557 แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกและผู้ประสานงานประจำปี 2558 (Read:152)
09 ต.ค. 2557 บริการคำนวณสิทธิการกู้ผ่านเว็บไซต์ (Read:375)
03 ต.ค. 2557 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี (Read:234)
02 ต.ค. 2557 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2558 (Read:97)
02 ต.ค. 2557 รับสมัครเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างประจำปี 2558 (Read:160)
17 ก.ย. 2557 การเตรียมการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2558 (Read:216)

โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 หัวข้อ "การสร้างความสุขกับการทำงาน"

 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

18/11/57 ประชุมคณะกรรมการศึกษา(13.00 น.)
20/11/57 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้(13.00 น.)
24/11/57 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (13.00 น.)
27/11/57 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (13.00 น.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

ศึกษาดูงาน วันที่ 10 พ.ย.57"

ดูรูปเพิ่มเติม

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

ศึกษาดูงาน วันที่ 5 พ.ย.57"

ดูรูปเพิ่มเติม

 

สหกรณ์เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ

จากชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย วันที่ 1 พ.ย.57"

ดูรูปเพิ่มเติม

 

สหกรณ์ฯจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

หัวข้อ "การสร้างความสุขกับการทำงาน"

วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ สวนป่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.สุรินทร์ ดูรูปเพิ่มเติม

สหกรณ์ฯจัดโครงการอบรบอาชีพเสริม ประจำปี 2557

หลักสูตร"การปลูกผักปลอดสารพิษระบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 2"

ณ.สวนคุณภู ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ 23 ส.ค.57 ดูรูปเพิ่มเติม

ลงนาม MOU ร่วมกับ ธ.ออมสิน

ณ.สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด วันที่ 28 ส.ค.57 ดูรูปเพิ่มเติม

สหกรณ์ฯจัดโครงการอบรบอาชีพเสริม ประจำปี 2557

หลักสูตร"การปลูกผักปลอดสารพิษระบบไฮโดรโปนิกส์ รุ่น 1"

ณ.สวนคุณภู ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ วันที่ 26 ก.ค.57 ดูรูปเพิ่มเติม

สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค
ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931528884
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สุรินทร์ 132-1-34870-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010262175477
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-39723-5
1. โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้
และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝาก
ที่หมายเลข โทรสาร.0-4453-8854 โทร. 0-4451-9239 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน
2. กรณีแจ้งการโอนหลังเวลา 12.00 น. สหกรณ์จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป
หรือในวันที่สหกรณ์ได้รับแจ้งการโอนเงิน

ประธานกรรมการ


นายชัชพล  นับถือดี

วีดีโอเกี่ยวกับสหกรณ์

Vdo ผลงาน ปี 2555

วิธีการคำนวณเงินปันผลประจำปี

วิธีการคำนวณเงินปันผล

รวมลิงก์

 

 

 


อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
7.25
สามัญเพื่อคลายกังวล
7.25
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
7.25
เงินกู้ฉุกเฉิน
7.25
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.75
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
7.00
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
7.00
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
3.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 3
3.75
ออมทรัพย์มั่นใจ 4
4.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 5
4.25
ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
สินทวีศรีณรงค์
4.25
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.50
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.75
-เกิน 2 ล้านบาท
4.00
ออมทรัพย์อุ่นใจ
3.60-4.20
ออมทรัพย์ทวีสุข
-500,000-1,000,000
3.50
-เกิน 1 ล้าน - 3 ล้าน
4.00
-เกิน 3 ล้าน - 5 ล้าน
4.25
-เกิน 5 ล้าน
5.00
mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter