ประกาศรับสมัครประธานกรรมการและกรรมการ ประจำปี 2557

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
7.00
สามัญเพื่อการบริโภค
7.00
สามัญเพื่อคลายกังวล
7.00
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
7.00
สามัญสุขใจ
7.00
เงินกู้ฉุกเฉิน
7.00
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.50
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.75
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.75
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
3.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 3
3.75
ออมทรัพย์มั่นใจ 4
4.00
ออมทรัพย์มั่นใจ 5
4.25
ออมทรัพย์พิเศษ
3.25
สินทวีศรีณรงค์
4.25
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.50
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.75
-เกิน 2 ล้านบาท
4.00
ออมทรัพย์มั่งมีศรีสุข
-100,000-1,000,000
3.50
-เกิน 1 ล้าน - 2 ล้าน
3.75
-เกิน 2 ล้าน - 3 ล้าน
4.00
-เกิน 3 ล้าน
4.50
ออมใจวัยเกษียณ 4.00


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter