ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 ศุกร์, 05 กรกฏาคม 2019
2 เรื่อง ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 อังคาร, 18 มิถุนายน 2019
3 รายชื่อสมาชิกเข้าอบรม หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์" รุ่นที่ 3 จันทร์, 10 มิถุนายน 2019
4 ผลพิจารณาการคัดเลือกทุนช่วยเหลือ รพ.สต./สสอ. ประจำปี 2562 อังคาร, 04 มิถุนายน 2019
5 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562 อังคาร, 04 มิถุนายน 2019
6 รับสมัครอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2562 หลักสูตร "การทำเบเกอรี่" พฤหัสบดี, 30 พฤษภาคม 2019
7 ศูนย์ประสานงาน พุธ, 22 พฤษภาคม 2019
8 รายชื่อสมาชิกเข้าอบรม หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์" รุ่นที่ 2 พุธ, 08 พฤษภาคม 2019
9 การพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้ กยศ/กรอ เสาร์, 04 พฤษภาคม 2019
10 รายชื่อสมาชิกเข้าอบรม หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์" รุ่นที่ 1 พฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2019
 
หน้า 1 จาก 22

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter