Bill Payment

Bill Payment  คือ การชำระหุ้น หนี้ หรือ ฝากเงินกับสหกรณ์โดยผ่านธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)

มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

2.เลือกเมนู Bill Payment

3.ใส่รหัสหมายเลขอ้างอิงสำหรับทำรายการ(รายละเอียดดังภาพ)

4.ระบุจำนวนเงิน

5.คลิกที่ปุ่ม "พิมพ์แบบชำระเงินธนาคาร" เพื่อเป็นเอกสารสำหรับชำระเงิน

6.วิธีการชำระเงินสามารถทำได้ ดังนี้

  • ผ่านหน้าเค้าเตอร์ของธนาคาร กรุงไทย และ ธ.ก.ส
  • ผ่านตู้ ATM กรุงไทย
  • ผ่าน Mobile App ของธนาคารกรุงไทย
  • ผ่านบริการ KTB netBank ของธนาคารกรุงไทย หรือ คลิกที่นี่

 

 

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter