bill pay link btn

atm link btn

Bill Payment  คือ การชำระหุ้น หนี้ หรือ ฝากเงินกับสหกรณ์โดยผ่านธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

 

มีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

  2. เลือกเมนู Bill Payment

  3. ใส่รหัสหมายเลขอ้างอิงสำหรับทำรายการ(รายละเอียดดังภาพ)

4.ระบุจำนวนเงิน

5.คลิกที่ปุ่ม "พิมพ์แบบชำระเงินธนาคาร" เพื่อเป็นเอกสารสำหรับชำระเงิน

6.วิธีการชำระเงินสามารถทำได้ ดังนี้

  • ผ่านหน้าเค้าเตอร์ของธนาคาร กรุงไทย และ ธ.ก.ส
  • ผ่านตู้ ATM กรุงไทย
  • ผ่าน Mobile App ของธนาคารกรุงไทย
  • ผ่านบริการ KTB netBank ของธนาคารกรุงไทย หรือ คลิกที่นี่