bill pay link btn

atm link btn

 

โครงการสร้างเสริมความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่สมาชิกวัยเกษียณ ประจำปี 2563

โดยมีสมาชิกผู้เกษียณอายุประจำปี2563และคณะกรรมการฝ่ายจัดการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการได้มีโอการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เรื่องความมั่นคงในชีวิตหลังวัยเกษียณกับผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการรุ่นพี่

เมื่อวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563 ณ วิว@วังรีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา