bill pay link btn

atm link btn

ด้วยมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51/2563 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีมติให้หยุดธุรกรรมทางการเงินชั่วคราว เพื่อทำการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ