bill pay link btn

atm link btn

โครงการอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2563 หลักสูตร "การตัดต่อวีดีโอเพื่อรีวิวสินค้า สร้างรายได้! ด้วยมือถือ(SmartPhone) ด้วยแอพ Quik"

จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT28203) อาคาร 28 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดาวน์โหลดกำหนดการและใบสมัคร